Рівень довіри до соцопитувань: фактори виникнення розбіжностей між очікуваними та фактичними результатами виборів

За результатами соціологічного дослідження, яке провела Всеукраїнська громадська організація «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ» 16 лютого 2019 року, ставлення суспільства до результатів соцдосліджень розділилися майже порівну.

На питання довіри до результатів щодо рейтингів кандидатів на пост президента України, що публікуються у ЗМІ, частка респондентів, які не довіряють становила – 38,37%, натомість довіряють опитуванням – 35,37%, вагаються з відповіддю – 18,15% та відмовилися відповідати – 7,71 відсотків.

Розподіл відповідей на питання:

Чи довіряєте Ви результатам соціологічних досліджень щодо виборів Президента, які публікуються у засобах масової інформації та транслюються на телебаченні?

У числі факторів, які безпосередньо можуть впливати на рівень довіри громадян до результатів соціологічних опитувань у період виборчої кампанії, називаються декілька основних причин. Серед основних – відмінності у соціологічних даних різних дослідницьких організацій, незгода з позицією в рейтингу кандидата, якого підтримує респондент та інші. Але найсуттєвішим фактором, який найчастіше впливає на довіру до соцопитувань є розбіжності між даними в період виборчої кампанії та фактичними результатами виборів.

Така невідповідність між рейтингами соцдосліджень і фактичними результатами голосування виборців, характерна не тільки для України, а й для інших країн світу.

Одним із важливих факторів відмінностей у дослідженнях громадської думки являється питання актуальності соціологічних даних. Велика кількість прикладів, коли дослідники використовують застарілі «повільні» способи опутувань через паперове анкетування, здебільшого не встигають за швидкими змінами громадської думки. Для розвинутого інформаційного суспільства, у якому технології дозволяють надавати контент протягом декількох секунд, затримка в обробці даних опитувань навіть на декілька днів, кардинально впливає на якість даних та інтерпретацію отриманої інформації, а в результаті – на довіру до цієї форми проведення досліджень. Подібне «старіння» даних, викликане повільністю та нечастим періодом проведення соціологічних досліджень, у наш час просто не відповідає вимогам часу.

Що змінити традиційний підхід, отримати актуальну інформацію про рівень громадської думки та миттєво проводити аналіз даних, ВГО «ППІ» ще у 2014 році запровадила «безпаперову» технологію проведення опитувань face-to-face, коли інтерв’юери заповнюють анкету опитувань на телефонах або планшетах, а дані миттєво надходять до обчислювального центру для подальшої обробки. Такий спосіб опитування дозволяє не тільки суттєво оптимізувати затрати на проведення опитування, значно збільшити кількість респондентів, але й дає змогу оперативно отримувати зріз громадської думки з актуальністю на день проведення опитування.