РЕЙТИНГ ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 25 ЖОВТНЯ 2015 (+ МАПИ)

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВГО «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ»

Всеукраїнська громадська організація «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ» (ППІ) здійснювала моніторинг за виборчою кампанією, ходом голосування і підрахунком голосів на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року на основі постанови Центральної виборчої комісії №220 від 5 вересня 2015 року.

Варто зазначити, що цьогорічний виборчий процес відбувався на основі нового Закону «Про місцеві вибори», ухваленого Верховною Радою та підписаного Президентом України, незадовго до старту кампанії. Стислі терміни підготовки та розгляду в парламенті, а також недосконалість принципових положень нової виборчої системи значно вплинули на організацію і перебіг виборів. Окрім того, парламентарі не врахували висновків із попередніх кампаній щодо усунення недоліків, які виникають під час виборчої кампанії, голосування та підрахунку голосів.

На основі спостереження експерти «ППІ» склали своєрідний рейтинг негативних факторів та недоліків, які суттєво вплинули на результат місцевих виборів і волевиявлення громадян.

I. НЕДОСКОНАЛІСТЬ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В НОВОМУ ЗАКОНІ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ».

Найголовнішим фактором, який відзначають практично усі учасники виборчого процесу, стало запровадження нової виборчої системи, а саме норми, яка визначає результат проходження кандидатів в депутати від політичних партій до місцевих рад. В наслідок недостатнього інформаційного роз’яснення не тільки значна частина виборців, але й головні учасники виборчого процесу – кандидати, місцеві осередки політичних партій та члени виборчих комісій, не завжди повною мірою розуміли принципи обрання депутатів на основі нової виборчої системи.

Згідно із ст. 86 Закону «Про місцеві вибори» на порядок обрання депутатів впливали, як загалом голоси, віддані виборцями за партію, так і відсоток набраних голосів кандидатами, закріпленими за конкретними виборчими округами.
При цьому, чи потрапить кандидат до місцевої ради великою мірою залежало навіть не від того, чи зайняв він перше місце у своєму виборчому окрузі, а від того, який відсоток він набрав у порівнянні зі своїми однопартійцями в інших округах. Якщо внутрішньопартійний рейтинг кандидата був низьким, навіть незважаючи на перемогу в окрузі, до місцевої ради він не потрапляв. Зате міг потрапити кандидат від іншої партії, який обійняв в окрузі друге-третє місце і вибори фактично програв.
Якщо ж усі кандидати від різних політичних сил в окремому окрузі отримали низькі внутрішньопартійні рейтинги, могла виникнути ситуація, коли цілий округ залишається без представництва у місцевій раді!
Так зрештою і сталося. У Київській області цілих 26 з 84 (!) округів, виборці яких не отримали свого представника в Київській облраді. Це округи: №№ 3, 7, 8, 9, 13, 20, 26, 30, 31, 36, 43, 52, 55, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84. Без своїх депутатів лишилися цілі міста та райони! Взагалі не отримали представництва у Київ облраді, зокрема, Бориспільський район, Іванківський район, Переяслав-Хмельницький район, м. Буча, м. Васильків, м. Обухів, м. Переяслав-Хмельницький, м. Фастів.

Варто зазначити, що без свого представництва в Київ облраді лишилися ті округи, в яких виявилися найпотужнішими демократичні тенденції і найбільш розвинений плюралізм, тобто ті, де кандидати від різних політичних сил набрали приблизно однакову кількість голосів на виборах, і, відповідно, отримали невисокий внутрішньопартійний рейтинг. Останні місцеві вибори також показали, що значна частина громадян готова виконати свій громадянський обов’язок і прийти на вибори, але при цьому їх не влаштовує жоден кандидат чи політична сила. Про це свідчить велика кількість бюлетенів, визнаних недійсними через те, що люди елементарно їх псували – ставили неприпустимі позначки, підписували «голосую проти всіх», інколи в образливій формі. До речі, цю тенденцію взяли на озброєння недобросовісні члени комісій для навмисного псування бюлетенів на користь «свого» кандидата – підвищення відсотків голосів за нього. Тож виникає питання про повернення у бюлетені розділу «проти всіх». Іще одним аргументом на користь цього – є наднизька явка виборців у другому турі виборів мерів низки українських міст.
Тому, на думку ППІ, наслідками деяких суперечливих норм цього закону стане ще більша недовіра громадян до інституту виборів, як невід’ємної частини демократичного процесу. Очевидно, що, враховуючи перебіг останніх виборів, закон потребує значного доопрацювання.

II. ВІДСУТНІСТЬ ЧІТКИХ МЕХАНІЗМІВ І ДІЄВОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

У процесі місцевих виборів 2015 року, як і на всіх попередніх перегонах, фіксувалися численні порушення виборчого законодавства, як з боку кандидатів у депутати, так і виборчими комісіями, штабами та представниками влади. Незважаючи, що значна кількість цих порушень мала документальне підтвердження, ніхто із кандидатів чи інших учасників виборчого процесу не понесли адекватного покарання.

У відношенні до кандидатів у депутати норма про зняття із виборів, внаслідок порушення виборчого законодавства, взагалі відсутня в нових редакціях законів про вибори.
Розпливчасте формулювання відповідної статті Закону «Про місцеві вибори» , що «особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом», не дають чіткої відповіді щодо покарання за порушення. Тим самим стимулюючи правовий нігілізм, особливо з боку окремих політичних партій та окремих кандидатів, які порушують норми народного волевиявлення.

III. ВІДСУТНІСТЬ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ АГІТАТОРІВ, ПРАЦІВНИКІВ ВИБОРЧИХ ШТАБІВ. НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Під час даних місцевих виборів представники ВГО «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ» особливо відзначають низьку підготовку членів виборчих комісій та відсутність їхньої професійної мотивації під час виборчого процесу.

У першу чергу це пов’язано із питаннями фінансування політичними партіями і кандидатами учасників виборчого процесу. Попри заяви більшості політичних партій про викорінення корупції, підкупу виборців, проте вони у переважній більшості виплачують заробітну плату членам виборчих комісій, спостерігачам, довіреним особам, агітаторам та працівникам виборчих штабів.

На думку ППІ, виборчий закон має врегульовувати процедуру оплати праці задіяних працівників, аби надати можливість політичним партіям та кандидатам офіційно оплачувати учасників виборчого процесу зі своїх виборчих фондів. При цьому слід переглянути обмеження максимального розміру виборчих фондів, щоб при наданні заробітної плати, оплата праці не оподатковувалися і щоб це не впливало на пільги певної категорії працівників виборчого процесу. Це дасть змогу зробити прозорими реальні витрати із виборчих фондів політичних партій і кандидатів.

IV. АНАХРОНІЗМ ПРОЦЕДУРИ ТА ВІДСУТНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

Незважаючи на долучення України до європейської спільноти та сучасних комп’ютерних технологій, у виборчому процесі досі домінує ручна процедура підрахунку голосів виборців попереднього століття. Виборчі комісії встановлюють результат народного волевиявлення вручну, перераховуючи голоси із кожного бюлетеня, при цьому підрахунок може затягуватися на невиправдано довгий період.

Така форма підрахунку, на думку ППІ не тільки морально застаріла та потребує значних людських і матеріальних ресурсів, але й створює додаткові можливості для порушення виборчого законодавства.

Окрім того, відсутність автоматизованої системи підрахунку голосів, обліку бюлетенів з подальшим оприлюдненням цієї інформації у відкритому доступі – унеможливлює перевірку достовірності переданої інформації з дільничних до районних та обласних комісій, що врешті-решт також сприяє масовим фальсифікаціям на етапі передачі виборчої документації.

Тому процедуру підрахунку голосів під час виборів необхідно максимальна автоматизувати, взявши за основу, наприклад, досвід Польщі. У сусідній державі підрахунок максимально автоматизовано – звірений бюлетень відразу вноситься до комп’ютерної системи, а тому результат відразу відображається у відкритому доступі.

На думку ВГО «ППІ» відповідальним за організацію виборчого процесу державним органам необхідно терміново забезпечити фінансування розробки та встановлення автоматизованої системи підрахунку голосів. Це дасть змогу швидше отримувати результати виборчих перегонів, зменшити витрати коштів та кількість помилок при підрахунку голосів.

V. РЕЗУЛЬТАТИ ПАРТІЙ НА ВИБОРАХ ДО ОБЛАСНИХ РАД НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2015 РОКУ

Для перегляду мапи у повному розмірі – натисніть на неї.

1-3 місця

По партіям